Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF

Zgłoszenie na szkolenie
Temat: Utrata wartości aktywów (MSR 36)
Termin i miejsce: 2011-02-17 - 2011-02-18 Poznań
Kod szkolenia: SOP 11135
Cena za osobę:*
Dane do wystawienia faktury
Nazwa firmy/Imię i nazwisko:*
Dla osób fizycznych prosimy wprowadzić imię i nazwisko
NIP:*
Ulica:*
Miejscowość:*
Kod:*
Telefon:*
Faks:*
e-mail ogólny:*
Zgłaszane osoby
Imię i nazwisko:*
Stanowisko/Dział:*
e-mail bezpośredni:*
Telefon:*
Faks:*
Uwagi:
Skąd dowiedziałeś się o szkoleniu:*