Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF

Nazwa szkolenia

Aktualne zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej

Terminy
2011-04-11 2011-04-12 Katowice
2011-04-18 2011-04-19 Warszawa
Prowadzący
Roman Seredyński – prezes zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident, doktorant katedry rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach, przez szereg lat był kierownikiem działu audytu w międzynarodowej firmie audytorskiej. Pracując na stanowisku kierowniczym zdobywał doświadczenie nie tylko w trakcie przeprowadzania badań sprawozdań finansowych ale również uczestnicząc w realizacji zleceń dotyczących przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z niemieckim prawem bilansowym oraz MSSF, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, realizowania projektów Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw.

Michał Kołosowski - członek zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. "Wielkiej Czwórki". Posiadacz certyfikatu Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez ACCA, uzyskanego zdanym egzaminem w języku angielskim. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości
Program
1. Nowe regulacje w zakresie połączenia jednostek gospodarczych:
a) zmiany do MSSF 3 „Połączenia jednostek gospodarczych”,
b) MSR 27 „Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe”.

2. Przychody:
a) MSR 1 czy MSR 18?
b) KIMSF 15 „Umowy o budowę nieruchomości”,
c) KISF 13 „Programy lojalnościowe”,
d) KIMSF 12 „Porozumienia o świadczeniu usług publicznych”,
e) KIMSF 18 „Aktywa przekazywane przez klientów”.

3. Zmiany w prezentacji sprawozdań finansowych:
a) rachunek zysków i strat:
- jeden czy dwa rachunki?
- dochody całkowite,
- pozostałe dochody całkowite,
- różnice pomiędzy prezentacją wyniku netto a całkowitych dochodów,
- transakcje z udziałowcami.
b) bilans,
c) kolejne kroki.

4. MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego:
a) likwidacja podejścia wzorcowego,
b) zmiany w zakresie definicji kosztów finansowania zewnętrznego,
c) ujawnianie informacji.

5. MSSF 8 Segmenty operacyjne:
a) zakres stosowania,
b) definicje podstawowych pojęć,
c) rachunkowość zarządcza jako źródło informacji,
d) zasady dotyczące wydzielania segmentów operacyjnych.

6. MSSF 9 Instrumenty finansowe:
a) omówienie przyczyn wprowadzenia nowego standardu,
b) klasyfikacja oraz wycena instrumentów finansowych w oparciu o MSSF 9,
c) rachunkowość zabezpieczeń wg MSSF 9 a obowiązujący MSR 39,
d) data wejścia w życie nowego standardu.

7. Dyskusja
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 1390 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1290 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć:
  centrum w/w miast.

Informacje:     
Norbert Saks, Anita Jańczak
tel. (22) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
e-mail: norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.janczak@akademiamddp.pl