Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF

Nazwa szkolenia

Utrata wartości aktywów (MSR 36)

Terminy
2014-04-16 2014-04-16 Warszawa
Prowadzący
dr Przemysław Kabalski  - wykładowca problematyki zastosowania MSR/MSSF od wielu lat współpracujący z Akademią Biznesu MDDP i innymi firmami i instytucjami (m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, gdzie prowadził obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów oraz zajęcia na kursie międzynarodowej sprawozdawczości finansowej akredytowanym przez ACCA). Autor 3 i współautor 8 książek na temat MSSF/MSR. Pracuje w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Jest kierownikiem podyplomowego studium „Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej” organizowanych przez UŁ wspólnie z Akademią Biznesu MDDP.
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przedstawienie wytycznych MSR 36 dotyczących utraty wartości aktywów. Najważniejsze zagadnienia MSR 36 będą ilustrowane przykładami liczbowymi. Szkolenie jest kierowane do księgowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, specjalistów rachunkowości zarządczej/controllingu itp.
Program
1.Cele standardu – istota utraty wartości.

2.Identyfikacja utraty wartości – przesłanki utraty wartości.

3.Ustalanie wartości odzyskiwalnej – pomiar wartości godziwej i pomiar wartości z użytkowania.

4.Pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości oraz „przywrócenie” wartości dla pojedynczego składnika majątkowego – przykład liczbowy.

5.Kluczowe zagadnienia pomiaru wartości z użytkowania – stopa dyskontowa i prognozy przepływów pieniężnych.

6.Ośrodki wypracowujące środki pieniężne – istota i przykłady.

7.Pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości dla „ośrodków wypracowujących środki pieniężne”
(z uwzględnieniem „goodwillu” oraz aktywów wspólnych) – przykłady liczbowe.

8.Ujawnianie informacji na temat utraty wartości – niepewność oszacowań, inne ważne informacje, przykłady sprawozdań spółek giełdowych.Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
- jednej osoby 640 zł + 23% VAT,
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 590 zł/os + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:     
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl