Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF

Szkolenia MSR

Nazwa rozpoczecie zakonczenie miasto
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania 6 dniowy KURS2019-02-21 2019-03-08 Wrocław
2019-02-28 2019-03-22 Warszawa
2019-03-21 2019-04-16 Katowice
2019-03-28 2019-04-24 Gdańsk
Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 i MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL2019-03-13 2019-03-14 Warszawa
2019-03-27 2019-03-28 Katowice
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PODP oraz MSR i MSSF 2019-02-21 2019-02-21 Katowice
2019-02-25 2019-02-25 Gdańsk
2019-03-21 2019-03-21 Poznań
Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3- dniowe warsztaty 2019-02-26 2019-02-28 Warszawa
2019-03-06 2019-03-08 Wrocław
2019-04-02 2019-04-04 Warszawa
Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kompendium wiedzy (28 godz.)2019-03-14 2019-03-29 Gdańsk
2019-03-18 2019-03-27 Warszawa
2019-03-28 2019-04-12 Poznań
2019-04-01 2019-04-16 Katowice
Opinie